Αρχική : Χρήσιμο Υλικό

Χρήσιμο Υλικό

Πώς παίρνουμε ένα δείγμα νερού

Τα βήματα που απαιτούνται για τη λήψη ενός δείγματος νερού ποικίλουν ανάλογα με το είδος της εργαστηριακής εξέτασης που θα γίνει. Το δείγμα νερού σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να είναι πρόσφατο και να λαμβάνεται με σχολαστική καθαρότητα.

Περισσότερα...

 

Απολύμανση νερού

Ασφαλή επίπεδα συγκεντρώσειων χλωρίου στο πόσιμο νερό

Η χλωρίωση έχει αποδειχθεί ώς η πλέον αποτελεσματική μέθοδος απολύμανσης του πόσιμου νερού, αρκεί οι συγκεντρώσεις του χλωρίου να ειναι ελεγχόμενες , ώστε να μην δημιουργούν προβλήματα στην ανθρώπινη υγεία.

Βλέπε : ασφαλής χλωρίωση (PDF)

Χλωρίωση πόσιμου νερού. Παραπροιόντα και κίνδυνοι
Ποιοί κίνδυνοι ελοχέυουν απο την υπερχλωρίωση του πόσιμου νερού και υπο ποιές προυποθέσεις.

Βλέπε : Κίνδυνοι απο την χλωρίωση (PDF)

Δοσολογίες χλωρίου για απολύμανση νερού

Πίνακας ενδεικτικών δόσεων διαλύματος υποχλωριώδους που απαιτείται για την χλωρίωση του νερού

Απολύμανση γεώτρησης

Διαδικασία απολύμανσης ιδιωτικής γεώτρησης και εσωτερικού οικιακού δικτύου διανομής νερού

Απολύμανση νερού έκτακτης ανάγκης
(Πηγή : The Ohio State University 1989)

Όταν υπάρχει αμφιβολία για την υγειονομική κατάσταση του νερού που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για ανθρώπινη κατανάλωση (πόση, πλύσιμο λαχανικών και σκευών κλπ) και δεν υπάρχει άλλη ασφαλή λύση, θα πρέπει να απολυμάνουμε προληπτικά το νερό με ένα απο τους παρακάτω τρόπους :

Περισσότερα...

 

Ελάχιστη συχνότητα παρακολούθησης ποιότητας πόσιμου νερού

Ποιά ειναι η ελάχιστη απαιτούμενη συχνότητας δειγματοληψίας και ανάλυσης  του πόσιμου νερού, σύμφωνα με τη νομοθεσία (Υ2/2600/01 και την τελευταία τροποποίησή της ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ 38295/07)

Βλέπε πίνακα (PDF)

 

Ερμηνεία Αναλύσεων Νερών


Πιθανά αίτια υποβάθμισης της ποιότητας του νερού, επιπτώσεις και τρόποι αντιμετώπισής τους.

Βλέπε Πίνακα (PDF)

 

Υδρικές νόσοι

Λοιμώξεις που μπορούν να μεταδοθούν με το νερό, νοσογόνοι παράγοντες και συμπτώματα.

Βλέπε πίνακα (PDF)

 

Κατευθυντήριες οδηγίες πόσιμου νερού

Εγχειρίδιο κατευθυντήριων οδηγιών και προδιαγραφών για το πόσιμο νερό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (έκδοση 3, 2008, WHO).

Guidlines for Drinking-Water Quality (PDF)

 

Μικροοργανισμοί της θάλασσας και δείκτες μόλυνσης των νερών

Οι μικροοργανισμοί που υπάρχουν στο θαλασσινό νερό, ποιοί αποτελούν μέρος της αυτόχθονης χλωρίδας και ποιοί καταλήγουν στη θάλασσα λόγω ανθρώπινων δραστηριοτήτων (μόλυνση) και μπορεί να απειλήσουν την υγεία των λουομένων. Ποιοι ειναι οι δείκτες μόλυνσης των νερών κολύμβησης και πώς ερμηνεύονται.

Βλέπε σχετικό άρθρο (PDF)

Πώς μπορεί να προστατευτεί ο λουόμενος απο πιθανούς νοσογόνους παράγοντες κατα την επαφή του με το νερό.

 Άσφαλής κολύμβηση (PDF)

 
Διαπίστευση

Το Εργαστήριο εφαρμόζει το σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO/IEC 17025 και είναι Διαπιστευμένο από τον επίσημο Εθνικό φορέα (ΕΣΥΔ) στις Χημικές - μικροβιολογικές αναλύσεις νερών - αποβλήτων και τη δειγματοληψία.

(αριθ. Πιστοπ.154)