Αρχική : Υπηρεσίες : ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

 • ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΙΑ ΟΡΑΤΟΥ/ΥΠΕΡΙΩΔΟΥΣ
 • ΦΛΟΓΟΦΩΤΟΜΕΤΡΙΑ
 • ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (AAS)
 • COLD VAPOR AAS
 • COLD VAPOR ATOMIC FLUORESCENCE SPECTROSCOPY (CVAFS)
 • ΦΑΣΜ/ΤΡΙΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΕΠΑΓ. ΣΥΖΕΥΓΜΕΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ (ICP)
 • ΙΟΝΤΙΚΗ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ
 • ΑΕΡΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ME ECD
 • ΑΕΡΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ NPD
 • ΑΕΡΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ FID
 • ΥΓΡΗ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ (HPLC)
 • ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΠΟΛΑΡΟΓΡΑΦΙΑ
 • ΑΝΟΔΙΚΗ ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΙΑ
 • ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ
 • ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΕΙΑ
 • ΣΤΑΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

 

 
Διαπίστευση

Το Εργαστήριο εφαρμόζει το σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO/IEC 17025 και είναι Διαπιστευμένο από τον επίσημο Εθνικό φορέα (ΕΣΥΔ) στις Χημικές - μικροβιολογικές αναλύσεις νερών - αποβλήτων και τη δειγματοληψία.

(αριθ. Πιστοπ.154)