Αρχική : Υπηρεσίες : ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ

 • ΜΕΤΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ
 • ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΠΛΑΓΚΤΟΥ (ΛΗΨΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ)
 • ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΑΚΡΟΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ ΣΕ ΠΟΤΑΜΙΑ, ΛΙΜΝΕΣ κλπ
 • ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΑΛΑΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΗΛΗΣ ΝΕΡΟΥ
 • ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ (Ν,Ρ,SiO2 κλπ) ΣΕ ΝΕΡΑ
 • ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
 • ΜΕΤΡΗΣΗ ΧΛΩΡΟΦΥΛΛΗΣ
 • ΜΕΤΡΗΣΗ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΕ ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ
 • ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΙΖΗΜΑΤΩΝ
 • ΚΟΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΖΗΜΑΤΩΝ
 • ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΙΖΗΜΑΤΑ
 • ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΕ ΙΖΗΜΑΤΑ
 • ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ-ΔΕΙΚΤΕΣ
 • ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΡΟΩΝ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑΤΩΝ
 • ΑΥΤΟΨΙΕΣ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΥΠΟΒΡ. ΚΑΜΕΡΑ
 • ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ (QWI)
 • ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ
 • ΜΕΤΡΗΣΗ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 • ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΞΙΝΩΝ
 
Διαπίστευση

Το Εργαστήριο εφαρμόζει το σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO/IEC 17025 και είναι Διαπιστευμένο από τον επίσημο Εθνικό φορέα (ΕΣΥΔ) στις Χημικές - μικροβιολογικές αναλύσεις νερών - αποβλήτων και τη δειγματοληψία.

(αριθ. Πιστοπ.154)