Αρχική : Ανακοινώσεις : Νέα επέκταση του Επίσημου Πεδίου Διαπίστευσης των εργαστηρίων μας.

Νέα επέκταση του Επίσημου Πεδίου Διαπίστευσης των εργαστηρίων μας.


Ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία η επαναξιολόγηση και της δεύτερης τετραετίας των Εργαστηρίων μας Βόλου και Αλμυρού τον Ιανουάριο 2012.

Η διαδικασία διήρκεσε σχεδόν μία εβδομάδα και ολοκληρώθηκε σε λίγες ημέρες, δεδομένου οτι δεν διαπιστώθηκαν ουσιαστικές μη συμμορφώσεις του συστήματος ποιότητας, αλλά απεναντίας τα Εργαστήριά μας χαρακτηρίστηκαν απο τους Αξιολογητές μας ώς κορυφαία στη Χώρα.

Παράλληλα, επέκτειναν το πεδίο εφαρμογής της διαπίστευσής τους σε 23 επιπλέον παραμέτους χωρίς μάλιστα καμμία μη συμμόρφωση, και ειδικότερα :

Στους προσδιορισμούς των παρακάτω μετάλλων με Φασματοφωτομετρία Ατομικής Απορρόφησης Συνεχούς Πηγής σε Φούρνο γραφίτη (Electrothermal–CS-AAS) σε νερά πόσιμα, υπόγεια, επιφανειακά και απόβλητα σε συγκεντρώσεις της τάξης των ppb
- Αργίλιο (Al),
- Βηρύλλιο (Be),
- Κοβάλτιο (Co),
- Σίδηρος (Fe),
- Νικέλιο (Ni),
- Κάδμιο (Cd),
- Χαλκός (Cu),
- Σελήνιο (Se),
- Αρσενικό (As),
- Αντιμόνιο (Sb),
- Μαγγάνιο (Mn),
- Κασσίτερος (Sn),
- Μόλυβδος (Pb),
- Χρώμιο (Cr),
- Βανάδιο (V),
- Στρόντιο (Sr)

Επιπελόν, διαπιστεύτηκαν στον προσδιορισμό Βορίου, κυανιούχων και ανόργανων θρεπτικών (αμμωνιακού-Ν, Νιτρικού-Ν-νιτρώδους-Ν και Φωσφόρου) σε επιφανειακά, υπόγεια, θαλασσινά νερά και απόβλητα.

Ας σημειωθεί οτι μαζί με το προηγούμενο πεδίο διαπίστευσης, που περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων :
Τον προσδιορισμό Aρσενικού (As) με τεχνική γραφίτη και με τεχνική υδριδίων,
Τον προσδιορισμό Υδραργύρου (Hg) με την μόνη Διεθνώς Αναγνωρισμένη μέθοδο τεχνικής Φασματοφωτομετρίας Ατομικού Φθορισμού με ατμοποίηση (CV-AFS) , η οποία ειναι η μόνη που μπορεί να προσδιορίσει συγκεντρώσεις κάτω απο 0.1 ppb και καλύπτει τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για τα πόσιμα και επιφανειακά νερά,
Την ανάλυση ολικού και εξασθενούς χρωμίου, με δύο τεχνικές (ανάλογα με το υπόστρωμα).
Την ανάλυση των παραπάνω βαρέων μετάλλων και με τεχνική Flame AAS που καλύπτει τις απαιτήσεις για απόβλητα και ρυπανθέντα επιφαναικά νερά - απορροές,
Την ανάλυση ορισμένων βαρέων μετάλλων με περισσότερες απο τρείς τεχνικές και πρωτόκολλα δοκιμών (π.χ. με ASTM, ISO και Standard Methods APHA),
Την δειγματοληψία , η οποία περιλαμβάνει και τις τεχνικές λήψης δειγμάτων για ανάλυση βαρέων μετάλλων με εφαρμοσμένα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας (ISO 5667-14) και διασφαλίζει την αντιπροσωπευτικότητα, ορθότητα και πιστότητα των δειγμάτων
κατατάσσεται πλέον μέσα στα ελάχιστα εργαστήρια στην Ευρώπη, που καλύπτουν όλο το φάσμα των απαιτήσεων των πελατών, ειδικά στους προσδιορισμούς βαρέων μετάλλων σε νερά, απόβλητα και περιβαλλοντικά δείγματα.
Σήμερα, με ΕΠΕΔ που περιέχει πλέον των 100 παραμέτρων-μεθόδων φυσικοχημικών και μικροβιολογικών ελέγχου σε νερά, απόβλητα και περιβαλλοντικά δείγματα, δειγματοληψία και μετρήσεις πεδίου, μπορεί να ικανοποιήσει και τις ποιο εξειδικευμένες ανάγκες των πελατών του και των Επίσημων Φορέων Ελέγχου, που μέχρι σήμερα συνεργάζεται με επιτυχία. 

 
Διαπίστευση

Το Εργαστήριο εφαρμόζει το σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO/IEC 17025 και είναι Διαπιστευμένο από τον επίσημο Εθνικό φορέα (ΕΣΥΔ) στις Χημικές - μικροβιολογικές αναλύσεις νερών - αποβλήτων και τη δειγματοληψία.

(αριθ. Πιστοπ.154)