Αρχική : Ωκεανογραφικά Σκάφη

Ωκεανογραφικά Σκάφη

Ευρετήριο Άρθρου
Ωκεανογραφικά Σκάφη
ΑΚΤΑΙΟΝ
Όλες οι Σελίδες

ΣΚΑΦΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣΤα Εργαστήρια διαθέτουν σειρά σκαφών διαφόρων μεγεθών για τη προσέγγιση των περιοχών τομέων σε θάλασσες, λίμνες, ποτάμια κλπ, τη δειγματοληψία νερού, ιζημάτων και πλαγκτον και γενικά την έρευνα σε υδάτινα περιβάλλοντα.


ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ "ΑΚΤΑΙΟΝ"Ειναι ειδικά κατασκευασμένο σκάφος στα Ισπανικά Ναυπηγεία Rodman, μήκους 40 ποδών (12 m), αξονικό με δύο μηχανές 2 YANMAR x 350 Ηp, πιστοποιημένο για την εκτός περιορισμών Ωκεανογραφική έρευνα. Επιτυγχάνει τελική ταχύτητα 28 kn και υπηρεσιακή 23 – 25 Kn. Είναι εξοπλισμένο με τα πλέον σύγχρονα όργανα ναυσιπλοίας ( Radar, GPS Map –Ploter, βυθόμετρα, ΝΑSA Weather Naviator, κλπ).
Από πλευράς επιστημονικού εξοπλισμού, διαθέτει εγκατεστημένο θερμοσαλινογράφο, CTD, ρευματογράφο, μετεωρολογικό σταθμό, υποβρύχια κάμερα, Ηλεκτρονικό υπολογιστή κλπ. 
Το σκάφος έχει τρείς καμπίνες και μπορεί να μεταφέρει μέχρι και 10 άτομα ερευνητές. 
Η κουβέρτα (κατάστρωμα) του σκάφους είναι στεγανή – αυτοστραγγιζόμενη και επιτρέπει την εργασία και κυκλοφορία πάνω στο κατάστρωμα από την πλώρη μέχρι την πρύμνη, περιμετρικά της καμπίνας διακυβέρνησης. Στην  πρύμνη έχει μεγάλο ελεύθερο χώρο για εργασία, τοποθέτηση ψυγείων δειγμάτων ή παρασκευασμάτων, καταδυτικού εξοπλισμού και επικοινωνεί με την πλατφόρμα καταδύσεων και δειγματοληψιών.

 
Διαπίστευση

Το Εργαστήριο εφαρμόζει το σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO/IEC 17025 και είναι Διαπιστευμένο από τον επίσημο Εθνικό φορέα (ΕΣΥΔ) στις Χημικές - μικροβιολογικές αναλύσεις νερών - αποβλήτων και τη δειγματοληψία.

(αριθ. Πιστοπ.154)