Αρχική : Προσωπικό

Προσωπικό

Η Διεύθνυνση διασφαλίζει την στελέχωση των Εργαστηρίων με μόνιμο, έμεπιρο και εξειδικευμένο προσωπικό.

Μόνιμο προσωπικό - στελέχη και συνεργάτες :

Α. Γούναρης        Χημικός Μηχανικός, Δ/ντης Εργαστηρίων
Σ. Γούναρης        Χημικός
Α. Παναγιώτου   Χημικός
Χ. Καρκαλιά       Χημικός
Ε. Θειακούλη      Χημικός
Χ. Γούναρη         Ιχθυολόγος Γεωπονικής Π.Θ.
A. Μαραιδώνη    Βιολόγος
Α. Χουλιαράς     Τεχ. Γωπόνος, Υπευθ. δειγματοληψιών
Ε. Ντούρα          Τεχνολόγος Τροφίμων
Α. Χατζηχάννα  Μαθηματικός, Διαχ. συστημάτων GIS
Α. Καμπουρίδης Οικονομολόγος, Δ/νση Οικονομικών & Προσωπικού
Α. Καστάνη       Οικονομικών & Διοίκησης, Γραμματεία
Α. Πλαβού         Υπάλληλος Γραφείου

Συνεργάτες :

Το εργαστήριο διαθέτει ένα ολοκληρωμένο δίκτυο εκπαιδευμένων συνεργατών σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια και τα νησιά, προκειμένου να εξυπηρετεί άμεσα τις ανάγκες δειγματοληψίας και τεχνικής υποστήριξης των πελατών του.

 

 
Διαπίστευση

Το Εργαστήριο εφαρμόζει το σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO/IEC 17025 και είναι Διαπιστευμένο από τον επίσημο Εθνικό φορέα (ΕΣΥΔ) στις Χημικές - μικροβιολογικές αναλύσεις νερών - αποβλήτων και τη δειγματοληψία.

(αριθ. Πιστοπ.154)

 
Σύνδεση Προσωπικού