Αρχική : Εθνικά Προγράμματα : Πρόγραμμα ελέγχου επιπτώσεων στο θαλάσσιο περιβάλλον απο τη διάθεση επεξεργασμένων αστικών λυμάτων

Πρόγραμμα ελέγχου επιπτώσεων στο θαλάσσιο περιβάλλον απο τη διάθεση επεξεργασμένων αστικών λυμάτων

Το πρόγραμμα ελέγχου επιπτώσεων στο θαλάσσιο περιβάλλον απο τη διάθεση επεξεργασμένων αστικών λυμάτων (ΕΕΛ ΔΕΥΑΜΒ), μέσω υποθαλάσσιου αγωγού στην περιοχή Αγκίστρι του Παγαστικού Κόλπου, που υλοποίησαν τα Εργαστήριά μας, ολοκληρώθηκε για τα έτη 2009 -2010.Μετά απο συστηματικούς εποχιακούς ελέγχους της ποιότητας των νερών κατα μήκος του αγωγού απο τον πυθμένα μέχρι την επιφάνεια και σε διάφορες αποστάσεις απο τον αγωγό, της ποιότητας και σύστασης του υποστρώματος (ιζήματα) και των θαλάσσιων οργανισμών (βένθος, πλαγκτόν και μεγαλοοργανσιμοί), διαπιστώθηκε οτι δεν υφίσταται πρόβλημα υποβάθμισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος και, συγκεκριμένα, η διάχυση των ρύπων που παραμένουν μετα την επεξεργασία των λυμάτων, ειναι τέτοια ώστε σε απόσταση 400 - 500 m απο τους διαχυτήρες του αγωγού, να μην ανιχνεύονται ρυπογόνα ή παθογόνα συστατικά στο θαλάσσιο περιβάλλον.

 
Διαπίστευση

Το Εργαστήριο εφαρμόζει το σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO/IEC 17025 και είναι Διαπιστευμένο από τον επίσημο Εθνικό φορέα (ΕΣΥΔ) στις Χημικές - μικροβιολογικές αναλύσεις νερών - αποβλήτων και τη δειγματοληψία.

(αριθ. Πιστοπ.154)