Αρχική : Εθνικά Προγράμματα : Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Γαλάζιες Σημαίες 2010

Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Γαλάζιες Σημαίες 2010


Τα Εργαστήρια Γούναρη συμμετέχουν και πάλι στο Πρόγραμμα "Έλεγχος νερών ακτών κολύμβησης για το έτος 2010", μετά απο ανάθεση της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων του ΥΠ.Ε.ΧΩ.Δ.Ε. για τις γεωγραφικές περιφέρειες της Κεντρικής Ελλάδος και Θεσσαλίας.

Τα αποτελέσματα των ελέγχων διαβιβάζονται στο Υπουργείο και το Διαχειριστή του Προγράμματος (ΕΕΠΦ) προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των υποψήφιων για τη Γαλάζια Σημαία ακτών του έτους 2011.

Το Πρόγραμμα "Γαλάζιες σημαίες" (PDF)

Αποτελέσματα αναλύσεων νερών ακτών κολύμβησης  http://iason.minenv.gr/

 

 
Διαπίστευση

Το Εργαστήριο εφαρμόζει το σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO/IEC 17025 και είναι Διαπιστευμένο από τον επίσημο Εθνικό φορέα (ΕΣΥΔ) στις Χημικές - μικροβιολογικές αναλύσεις νερών - αποβλήτων και τη δειγματοληψία.

(αριθ. Πιστοπ.154)