Αρχική : Εθνικά Προγράμματα

Εθνικά Προγράμματα

Συνεχίζονται οι έλεγχοι των νερών Ακτών κολύμβησης


Ανανέωσε, για τα επόμενα δύο χρόνια το Εργαστήριό μας, την σύμβαση με το ΥΠ.Ε.Κ.Α. ώς προς τους ελέγχους των νερών ακτών κολύμβησης της Θεσσαλίας και της Κεντρικής Ελλάδος, που διενεργεί την τελευταία τριετία. Εκτός απο τις παραπάνω γεωγραφικές Περιφέρεις, προκειμένου να ανιμετωπιστούν κάποια προβλήματα καθυστερήσεων που προέκυψαν με την ανάθεση του έργου στις Περιφέρειες Ηπείρου, Ιονίων νήσων και Δυτικής Ελλάδος, ο Ειδικός Γραμματέας, ανέθεσε απ' ευθείας στα Εργαστήριά μας την διενέργεια των ελεγχων για το Μήνα και για τις συγκεκριμένες Περιφέρειες.

Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ανλύσεων θα καταχωρούνται στην στοιχειακή βάση δεδομένων ΕΔΠΠ του ΥΠΕΚΑ , απ' όπου μπορούν να τα δούν οι ενδιαφερόμενοι απο την ιστοσελίδα του Υπουργείου www.e-per.gr

 

Πρόγραμμα ελέγχου ποιότητας νερών και ιζημάτων λιμνών Ζάζαρης και Χειμαδίτιδας

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το ερευνητικό πρόγραμμα ελέγχου ποιότητας νερών και ιζημάτων των λιμνών Ζάζαρη και Χειμαδίτιδα του Ν. Φλώρινας.

Το πρόγραμμα ανατέθηκε απο την ΑΝΚΟ και υλοποιήθηκε απο τα Εργαστήριά μας, καταγράφοντας όλες τις βιοτικές και αβιοτικές παραμέτρους των δύο οικοσυστημάτων των λιμνών (θραμοαλατικά, κατανομές θρεπτικών, βαρέων μετάλλων, υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων, βιολογικοί δείκτες, δείκτες ποιότητας νερού κλπ), ώστε να ληφθούν τα απαιτούμενα διαχειριστικά μέτρα προστασίας και αναβάθμισης της παραγωγικότητας των λιμνών.

 

Πρόγραμμα ελέγχου επιπτώσεων στο θαλάσσιο περιβάλλον απο τη διάθεση επεξεργασμένων αστικών λυμάτων

Το πρόγραμμα ελέγχου επιπτώσεων στο θαλάσσιο περιβάλλον απο τη διάθεση επεξεργασμένων αστικών λυμάτων (ΕΕΛ ΔΕΥΑΜΒ), μέσω υποθαλάσσιου αγωγού στην περιοχή Αγκίστρι του Παγαστικού Κόλπου, που υλοποίησαν τα Εργαστήριά μας, ολοκληρώθηκε για τα έτη 2009 -2010.Περισσότερα...

 

Ελεγχοι στερεών αποβλήτων σε ΧΥΤΑ.

Τα Εργαστήριά μας σε συνεργασία με τους Συνδέσμους Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, τις Δ/νσεις Υγείας και Περιβάλλοντος των Αρμοδίων Νομαρχιών, πραγματοποιούν τακτικούς και έκτακτους ελέγχους, σε φορτία στερεών αποβλήτων που τροφοδοτούν τους ΧΥΤΑ. 

Ελεγχοι υγρών αποβλήτων και απορροών σε Νομαρχίες Θεσσαλονίκης, Μαγνησίας κλπ

Τα εργαστήριά μας απο το 2007 μέχρι σήμερα, εξυπηρετούν σε καθημερινή βάση, ώς Επίσημα Εργαστήρια Ελέγχων, τις ανάγκες εργαστηριακών ελέγχων υγρών αποβλήτων και περιβαλλοντικών δειγμάτων, των Δ/νσεων Περιβάλλοντος των Νομαρχιών Θεσσαλονίκης, Μαγνησίας, κλπ, με ετήσιες συμβάσεις ανάθεσης έργου.

 

Πρόγραμμα ελέγχου ρύπανσης Σπερχειού ποταμού και Μαλιακού Κόλπου

Τα εργαστήριά μας ολοκλήρωσαν με επιτυχία την πρώτη φάση (υγρή περίοδος) του ερευνητικού προγράμματος για τον έλεγχο και την καταγραφή της κατάστασης ρύπανσης του Σπερχειού ποταμού, απο χερσαίες πηγές, με έμφαση στις ενδεχόμενες επιπτώσεις απο τη διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων απο τις ΕΕΛ Λαμίας στη Γερμανική Τάφρο, και τις ευρύτερες επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον του Μαλιακού Κόλπου.


Η δεύτερη φάση θα υλοποιηθεί στην ξηρά περίοδο και τα αποτελέσματα θα ανακινωθούν απο τη ΔΕΥΑ Λαμίας σε ειδική επιστημονική ημερίδα.

 

Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Γαλάζιες Σημαίες 2010


Τα Εργαστήρια Γούναρη συμμετέχουν και πάλι στο Πρόγραμμα "Έλεγχος νερών ακτών κολύμβησης για το έτος 2010", μετά απο ανάθεση της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων του ΥΠ.Ε.ΧΩ.Δ.Ε. για τις γεωγραφικές περιφέρειες της Κεντρικής Ελλάδος και Θεσσαλίας.

Περισσότερα...

 

Έρευνα της οικολογικής κατάστασης του Πηνειού ποταμού

Σκοπός της έρευνας ήταν η καταγραφή και διερεύνηση της υφιστάμενης οικολογικής κατάστασης του Πηνειού ποταμού και των παραποτάμων του, στην περιοχή ευθύνης του Νομού Τρικάλων με έμφαση στη ρύπανση.
Η έρευνα στηρίχθηκε σε πρωτογενή στοιχεία από σειρά μετρήσεων πεδίου και εργαστηριακών εξετάσεων δειγμάτων που ελήφθησαν από 20 αντιπροσωπευτικά σημεία της περιοχής ενδιαφέροντος, σε τρείς διαφορετικές χρονικές περιόδους (Μάρτιος – Μάιος και Ιούλιος 2006).
Η περιοχή ενδιαφέροντος αφορούσε την λεκάνη απορροής του Πηνειού στα γεωγραφικά όρια του Ν. Τρικάλων (κύριος κλάδος & παραπόταμοι , μέχρι Γέφυρα Κουτσόχερο )
Η έρευνα διεξήχθη από τα Εργαστήρια Γούναρη, με ανάθεση από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Τρικάλων .

Περισσότερα...

 

Ερευνητικό Πρόγραμμα ελέγχου ρύπανσης Θερμαικού Κόλπου


Τα Εργαστήρια Γούναρη, σε συνεργασία με το Α.Π.Θ. ολοκλήρωσαν με επιτυχία το Σεπτέμβριο του 2008, το πρόγραμμα  "Μελέτη της ρύπανσης του Θερμαϊκού Κόλπου και προτάσεις για την άμεση αντιμετώπισή της", που χρηματοδότησε το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης.

Περισσότερα...

 

Έλεγχος ρύπανσης ακτών Χαλκιδικής και εντοπισμός εστιών

Υλοποιείται για ενδέκατη συνεχή χρονιά, το πρόγραμμα «Εκτίμηση της οικολογικής κατάστασης των ακτών της Χαλκιδικής με έμφαση στη ρύπανση από χερσαίες πηγές και στην καταλληλότητα του νερού για κολύμβηση και θαλάσσια σπορ για το έτος 2010».


Στιγμιότυπα απο δειγματοληψίες προηγουμένων ετών 

Περισσότερα...

 
Διαπίστευση

Το Εργαστήριο εφαρμόζει το σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO/IEC 17025 και είναι Διαπιστευμένο από τον επίσημο Εθνικό φορέα (ΕΣΥΔ) στις Χημικές - μικροβιολογικές αναλύσεις νερών - αποβλήτων και τη δειγματοληψία.

(αριθ. Πιστοπ.154)