Αρχική : Εταιρικό Προφίλ

Εταιρικό Προφίλ & Ιστορικό

How is how A. Γούναρη


Τα ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΟΥΝΑΡΗ, ιδρύθηκαν το 1989 από τον Χημικό Μηχανικό κ. Αλέξανδρο Γούναρη, με αντικείμενο εργασιών τις μη κλινικές φυσικοχημικές και μικροβιολογικές δοκιμές στα τρόφιμα, ποτά, νερά, απόβλητα, βιομηχανικές πρώτες ύλες, εδάφη, φυτικούς ιστούς και συναφείς χημικοτεχνικές δραστηριότητες. Το 1998 έγινε τροποποίηση στο αντικείμενο εργασιών του εργαστηρίου και προστέθηκε η Ωκεανογραφική έρευνα και οι δειγματοληψίες θαλασσινών, υπόγειων και επιφανειακών νερών.

Περισσότερα...

 
Διαπίστευση

Το Εργαστήριο εφαρμόζει το σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO/IEC 17025 και είναι Διαπιστευμένο από τον επίσημο Εθνικό φορέα (ΕΣΥΔ) στις Χημικές - μικροβιολογικές αναλύσεις νερών - αποβλήτων και τη δειγματοληψία.

(αριθ. Πιστοπ.154)