Αρχική : Παρεμβάσεις : Αναγνώριση των ιδιωτικών εργαστηρίων ελέγχων γάλακτος

Αναγνώριση των ιδιωτικών εργαστηρίων ελέγχων γάλακτος

Το 1994, όταν έγινε προσπάθεια να περιέλθουν οι έλεγχοι του γάλακτος αποκλειστικά και μόνο στα 9 συνεταιριστικά διεπαγγελματικά εργαστήρια (πρώην κτηνοτροφικής), μέσα από δύο αναφορές - επερωτήσεις μας στη βουλή , αναγκάστηκε το Υπουργείο Γεωργίας, να θεσμοθετήσει την ανάληψη των ελέγχων και από ιδιωτικά οργανωμένα εργαστήρια που έχουν τα προσόντα και θα ελάμβαναν έγκριση από την αρμόδια κτηνιατρική αρχή για το σκοπό αυτό.

Συγκεκριμένα, τον Νοέμβριο του 1994, υποβάλαμε την υπ'αριθ. ΠΑΒ 924/23.11.94 αναφορά στη Βουλή των Ελλήνων προκειμένου να μας απαντήσει το Υπουργείο Γεωργίας γιατί δεν εναρμονίζεται με την Κοινοτική Νομοθεσία σχετικά με τους επιβαλλόμενους ελέγχους του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προιόντων μέσα απο αρμόδια εργαστήρια ελέγχων.
Η απάντηση του Υπουργού (Αρ. πρωτ.309/14.12.94) φυσικά δεν μας ικανοποίησε, αφού θεωρούσε οτι οι έλεγχοι για να ειναι αξιόπιστοι θα πρέπει να γίνονται μόνο απο Κρατικά εργαστήρια.


Απάντηση Υπουργείου στην πρώτη αναφορά

Έτσι, ακολούθησε η υπ'αριθ. ΠΑΒ 2391/1.2.95 δεύτερη αναφορά μας, επερώτηση στη Βουλή, με την οποία επισημαίναμε οτι η πολιτική που προτίθεται να ακολουθήσει το Υπουργείο για τα εργαστήρια ελέγχων γάλακτος δεν ειναι σύννομη με την οδηγία 92/46/ΕΟΚ και ζητήσαμε να μην εξαιρεθούν απο το διακίωμα των ελέγχων τα ιδιωτικά εργαστήρια εφόσον είχαν τις προυποθέσεις της 92/46 για αυτό.
Μετα την δεύτερη αναφορά μας, το Υπουργείο αποδέχθηκε τις θέσεις μας και μας απάντησε με το υπ'αριθ. 748/24.2.95 έγγραφό του ότι προτίθεται να θεσμοθετήσει την διαδικασία ελέγχου των προυποθέσεων των εργαστηρίων γάλακτος, συμπεριλαμβάνοντας και τα ιδιωτικά εργαστήρια.

Απάντηση Υπουργείου στην δεύτερη αναφορά

Πράγματι, τον Οκτώβριο του 1995, το εργαστήριο, μετά από αξιολόγησή του, ήταν το πρώτο εργαστήριο στον Ελληνικό χώρο που αναγνωρίστηκε με την υπ’ αριθ. 391470/95 απόφαση του Υπ. Γεωργίας, σαν επίσημο εργαστήριο ελέγχου ποιότητας γάλακτος και γαλακτοκομικών προιόντων, ενώ εισήχθη για πρώτη φορά το καθεστώς των υποχρεωτικών αυτοελέγχων στις ανάλογες επιχειρήσεις εμπορίας και επεξεργασίας γάλακτος.

Άδεια Εργαστηρίου Ελέγχου Γάλακτος

 
Διαπίστευση

Το Εργαστήριο εφαρμόζει το σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO/IEC 17025 και είναι Διαπιστευμένο από τον επίσημο Εθνικό φορέα (ΕΣΥΔ) στις Χημικές - μικροβιολογικές αναλύσεις νερών - αποβλήτων και τη δειγματοληψία.

(αριθ. Πιστοπ.154)