Αρχική : Παρεμβάσεις

Παρεμβάσεις

Ενημέρωση του Ειδικού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος για θέματα ρύπανσης των νερώνΣυνάντηση με τον Ειδικό Γραμματέα της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του ΥΠΕΚΑ κ. Ανδρέα Ανδρεαδάκη, είχε ο κος Γούναρης, την Τετάρτη 18 Μαίου 2011 στο Υπουργείο, όπου τον ενημέρωσε για θέματα που άπτονται του αντικειμένου των Εργαστηρίου και αφορούν τα αποτελέσματα των ερευνών επιφανειακών νερών για λίμνες, ποτάμια, Κόλπους και λοιπά ευαίσθητα οικοσυστήματα της Ελλάδας (π.χ. Λίμνη Κάρλα, Ζάζαρη, Χειμαδίτιδα, Φράγματος Παναγιώτικου, Πηνειός, Σπερχειός, ποτάμια Βορείου Ελλάδος, Θεμραικός Κόλπος, Μαλιακός, Παγασητικός κλπ).
Η συνάντηση κράτησε 2 περίπου ώρες και οι δύο άνδρες, αντάλλαξαν απόψεις για την αποτελεσματικότερη διενέργεια των προγραμμάτων ελέγχου ρύπανσης, την διαφορά και τις ξεχωρηστές απαιτήσεις μεταξύ των προγραμμάτων ρύπανσης και παρακολούθησης (monitoring), επικεντρώνοντας την προσοχή και το ενδιαφέρον για τα οικοσυστήματα της Λίμνης Κάρλας, του Πηνειού, του Μαλιακού και του Παγασητικού Κόλπου.

 

Αναγνώριση των ιδιωτικών εργαστηρίων ελέγχων γάλακτος

Το 1994, όταν έγινε προσπάθεια να περιέλθουν οι έλεγχοι του γάλακτος αποκλειστικά και μόνο στα 9 συνεταιριστικά διεπαγγελματικά εργαστήρια (πρώην κτηνοτροφικής), μέσα από δύο αναφορές - επερωτήσεις μας στη βουλή , αναγκάστηκε το Υπουργείο Γεωργίας, να θεσμοθετήσει την ανάληψη των ελέγχων και από ιδιωτικά οργανωμένα εργαστήρια που έχουν τα προσόντα και θα ελάμβαναν έγκριση από την αρμόδια κτηνιατρική αρχή για το σκοπό αυτό.

Περισσότερα...

 

Απόφαση του ΠΣΧΜ για τη διενέργεια μη κλινικών δοκιμών σε νερά και απόβλητα

Με παρέμβαση του κ. Α. Γούναρη, Διευθυντή των Εργαστηρίων, στον Πανελλήνιο Σύλλογο Χημικών Μηχανικών, εξεδόθη η υπ'αριθ. 10581/5-3-01 απόφαση του Συλλόγου, με την οποία διευκρινίζεται οτι , σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 6129/34 (το οποίο δεν καταργήθηκε απο το άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 1804/88 ), οι Χημικοί Μηχανικοίέχουν το δικαίωμα  της εκτέλεσης χημικών αναλύσεων και την διεύθυνση χημικών εργαστηρίων. Δεδομένου δε, οτι πέραν των προαναφερομένων, δεν υπάρχει άλλο ειδικό θεσμικό πλαίσιο, που να διέπει εν γένι την ίδρυση, λειτουργία, οργάνωση κλπ, των Δημοσίων ή ιδιωτικών εργαστηρίων που διεξάγουν μεταξύ άλλων και μη κλινικές δοκιμές - μικροβιολογικές αναλύσεις σε νερά, υγρά απόβλητα κλπ, η διενέργεια μη κλινικών μικροβιολογικών δοκιμών σε νερά και απόβλητα, ειναι σύννομη και αναφέρετο δικαίωμα των χημικών μηχανικών που εργάζονται ή διευθύνουν χημικά εργαστήρια τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο Δημόσιο τομέα.


 

Παρέμβαση του ΤΕΕ για την διενέργεια ελέγχων στο πόσιμο νερό

Με το θόρυβο που δημιουργήθηκε οταν στα πλαίσια προκαταρκτικής μας ζητήθηκε και υποβάλλαμε σχετικό υπόμνημα στην Εισαγγελία Εφετών για την εφαρμογή της νομοθεσίας αναφορικά με την πληρότητα των ελέγχων του πόσιμου νερού και την αρμοδιότητα των εργαστηρίων στα οποία διενεργούνται οι παραπάνω έλεγχοι, το Τεχνικό Επιμελητήριο - Τμημα Μαγνησίας, παρενέβη με την υπ'αριθ. 416/9-3-2006 γνωμοδότησή του, στην οποία μεταξύ άλλων θεωρεί απαραίτητη και αναγκαία τη σύμφωνη με το νόμο διενέργεια ελέγχων του πόσιμου νερού και οτι η διενέργεια των ελέγχων αυτών θα πρέπει, χωρίς διάκριση, να διενεργείται σε εργαστήρια που διαθέτουν σύστημα διασφάλισης ποιότητας, των οποίων η τεχνική ικανότητα, επάρκεια και αξιοπιστία προκύπτει μέσω των θεσμικών διαδικασίων (δηλαδή διαπίστευση).


 
Διαπίστευση

Το Εργαστήριο εφαρμόζει το σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO/IEC 17025 και είναι Διαπιστευμένο από τον επίσημο Εθνικό φορέα (ΕΣΥΔ) στις Χημικές - μικροβιολογικές αναλύσεις νερών - αποβλήτων και τη δειγματοληψία.

(αριθ. Πιστοπ.154)