Αρχική : Νομοθεσία : Προστασία και διαχείριση των υδάτων

Προστασία και διαχείριση των υδάτων

Ο Νόμος 3299/2003 περι "Προστασίας και διαχείρισης των υδάτων" σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2000/60 του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου.

Προδιαγραφές ποιότητας νερού για την καλλιέργεια οοστρακοειδών (2000/13/ΕΕ

 
Διαπίστευση

Το Εργαστήριο εφαρμόζει το σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO/IEC 17025 και είναι Διαπιστευμένο από τον επίσημο Εθνικό φορέα (ΕΣΥΔ) στις Χημικές - μικροβιολογικές αναλύσεις νερών - αποβλήτων και τη δειγματοληψία.

(αριθ. Πιστοπ.154)