Αρχική : Σύνδεσμοι

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Προβολή # 
1   Link   Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.ΣΥ.Δ.)
2   Link   International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC)
3   Link   ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ (WHO)
4   Link   Environmental Protection Agency (EPA)
5   Link   American Water Works Association (AWWA)
6   Link   International Water Association(IWA)
7   Link   Centers for Disease Control and Prevention
8   Link   U.S. Geological Survey (USGS)
9   Link   E.U. Environment - Water
10   Link   ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ - Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
11   Link   ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ
Διαπίστευση

Το Εργαστήριο εφαρμόζει το σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO/IEC 17025 και είναι Διαπιστευμένο από τον επίσημο Εθνικό φορέα (ΕΣΥΔ) στις Χημικές - μικροβιολογικές αναλύσεις νερών - αποβλήτων και τη δειγματοληψία.

(αριθ. Πιστοπ.154)