Αρχική : Κινητές Μονάδες

Κινητές Μονάδες - εσωτερικό

Ευρετήριο Άρθρου
Κινητές Μονάδες
Άλλα οχήματα
εσωτερικό
Όλες οι ΣελίδεςΔιαθέτουν πλήρως διαμορφωμένους χώρους με πάγκους εργασίας, γραφείο, ηλεκτρονικό υπολογιστή, μόνωση , εξαερισμό, κλιματισμό, ψυγεία, κύκλωμα γλυκού νερού, ρεύμα 12 VDC και 220 VAC, διάταξη κενού και δεξαμενή αποβλήτων.
Ο εξοπλισμός που φέρουν είναι διατάξεις διήθησης, απόσταξης, εκχύλισης και συμπύκνωσης δειγμάτων, διατάξεις ογκομέτρησης, ζύγισης και ξήρανσης, επωαστικούς κλιβάνους, φασματοφωτόμετρα, pH-μετρα και αγωγιμόμετρα, DO-μετρητές, μικροσκόπια και συσκευές BOD/COD με τις κατάλληλες διατάξεις υποστήριξης.

  
Διαπίστευση

Το Εργαστήριο εφαρμόζει το σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO/IEC 17025 και είναι Διαπιστευμένο από τον επίσημο Εθνικό φορέα (ΕΣΥΔ) στις Χημικές - μικροβιολογικές αναλύσεις νερών - αποβλήτων και τη δειγματοληψία.

(αριθ. Πιστοπ.154)