Αρχική : Κινητές Μονάδες

Κινητές Μονάδες - Άλλα οχήματα

Ευρετήριο Άρθρου
Κινητές Μονάδες
Άλλα οχήματα
εσωτερικό
Όλες οι Σελίδες

Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί επίσης οχήματα 4x4 ειδικά για την μεταφορά των δειγμάτων από το πεδίο ή τους σταθμούς δειγματοληψίας στις εγκαταστάσεις των Εργαστηρίων, την μεταφορά πνευστών σκαφών στο πεδίο, την προσέγγιση δυσπρόσιτων περιοχών εκτός οδικού δικτύου.

Οχήματα μεταφοράς δειγμάτων που ειναι ειδικά διαμορφωμάνα κλειστά Van ή ημιφορτηγά με κλιματιζόμενο χώρο και ψυγεία 12 VDC

  
Διαπίστευση

Το Εργαστήριο εφαρμόζει το σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO/IEC 17025 και είναι Διαπιστευμένο από τον επίσημο Εθνικό φορέα (ΕΣΥΔ) στις Χημικές - μικροβιολογικές αναλύσεις νερών - αποβλήτων και τη δειγματοληψία.

(αριθ. Πιστοπ.154)