Αρχική : Κινητές Μονάδες

Κινητές Μονάδες

Ευρετήριο Άρθρου
Κινητές Μονάδες
Άλλα οχήματα
εσωτερικό
Όλες οι Σελίδες

Πρόκειται για εργαστήρια οργανωμένα πάνω σε ένα κατάλληλο μηχανοκίνητο όχημα (VAN), τα οποία παρέχουν υποστήριξη σε αναλύσεις που πρέπει να γίνουν στους τομείς, και διαθέτουν εξοπλισμό που είναι αδύνατο ή τουλάχιστον δύσκολο να μεταφέρεται και να «στήνεται» κάθε φορά στο πεδίο δειγματοληψίας.
Τα κινητά εργαστήρια-μονάδες , εξυπηρετούν την διεκπεραίωση αναλύσεων σε αναπτυγμένους χωροταξικά τομείς, όπου η συλλογή των δειγμάτων και η μεταφορά στο κεντρικό εργαστήριο σε τακτική βάση είναι δύσκολη ή και αδύνατη.

 


Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί επίσης οχήματα 4x4 ειδικά για την μεταφορά των δειγμάτων από το πεδίο ή τους σταθμούς δειγματοληψίας στις εγκαταστάσεις των Εργαστηρίων, την μεταφορά πνευστών σκαφών στο πεδίο, την προσέγγιση δυσπρόσιτων περιοχών εκτός οδικού δικτύου.

Οχήματα μεταφοράς δειγμάτων που ειναι ειδικά διαμορφωμάνα κλειστά Van ή ημιφορτηγά με κλιματιζόμενο χώρο και ψυγεία 12 VDC

 
Διαθέτουν πλήρως διαμορφωμένους χώρους με πάγκους εργασίας, γραφείο, ηλεκτρονικό υπολογιστή, μόνωση , εξαερισμό, κλιματισμό, ψυγεία, κύκλωμα γλυκού νερού, ρεύμα 12 VDC και 220 VAC, διάταξη κενού και δεξαμενή αποβλήτων.
Ο εξοπλισμός που φέρουν είναι διατάξεις διήθησης, απόσταξης, εκχύλισης και συμπύκνωσης δειγμάτων, διατάξεις ογκομέτρησης, ζύγισης και ξήρανσης, επωαστικούς κλιβάνους, φασματοφωτόμετρα, pH-μετρα και αγωγιμόμετρα, DO-μετρητές, μικροσκόπια και συσκευές BOD/COD με τις κατάλληλες διατάξεις υποστήριξης.

 

 
Διαπίστευση

Το Εργαστήριο εφαρμόζει το σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO/IEC 17025 και είναι Διαπιστευμένο από τον επίσημο Εθνικό φορέα (ΕΣΥΔ) στις Χημικές - μικροβιολογικές αναλύσεις νερών - αποβλήτων και τη δειγματοληψία.

(αριθ. Πιστοπ.154)