Αρχική : Κινητές Μονάδες

Κινητές Μονάδες

Ευρετήριο Άρθρου
Κινητές Μονάδες
Άλλα οχήματα
εσωτερικό
Όλες οι Σελίδες

Πρόκειται για εργαστήρια οργανωμένα πάνω σε ένα κατάλληλο μηχανοκίνητο όχημα (VAN), τα οποία παρέχουν υποστήριξη σε αναλύσεις που πρέπει να γίνουν στους τομείς, και διαθέτουν εξοπλισμό που είναι αδύνατο ή τουλάχιστον δύσκολο να μεταφέρεται και να «στήνεται» κάθε φορά στο πεδίο δειγματοληψίας.
Τα κινητά εργαστήρια-μονάδες , εξυπηρετούν την διεκπεραίωση αναλύσεων σε αναπτυγμένους χωροταξικά τομείς, όπου η συλλογή των δειγμάτων και η μεταφορά στο κεντρικό εργαστήριο σε τακτική βάση είναι δύσκολη ή και αδύνατη.

  
Διαπίστευση

Το Εργαστήριο εφαρμόζει το σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO/IEC 17025 και είναι Διαπιστευμένο από τον επίσημο Εθνικό φορέα (ΕΣΥΔ) στις Χημικές - μικροβιολογικές αναλύσεις νερών - αποβλήτων και τη δειγματοληψία.

(αριθ. Πιστοπ.154)