Δημοσκοπήσεις
Ποιά αποτελέσματα ελέγχων εμπιστεύεστε περισσότερο;
 
Αρχική

Αναλύσεις νερών & αποβλήτων

Καλύπτουμε ολόκληρο το φάσμα των δοκιμών στις χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις που ζητά η Κοινοτική και Ελληνική νομοθεσία για τους ελέγχους νερών διαφόρων χρήσεων και αποβλήτων.

Νερά
- Πόσιμα δικτύων ύδρευσης
- Εμφιαλωμένα
- Επιφανεικά (λίμνες, ποτάμια)
- Υπόγεια (γεωτρήσεις, πηγές κλπ)
- Θαλασσινά
- κολυμβητικών δεξαμενών
- Βιομηχανικής χρήσης
- Αρδευτικά 
- Ιχθυοκαλιεργειών

Απόβλητα
- Αστικά
- Βιομηχανικά
- Κτηνοτροφικών μονάδων
- Μονάδων Επεξεργασίας Λυμάτων

Για πληροφορίες  επικοινωνήστε μαζί μας (Εργαστήρια Βόλου, τηλ. 2421022945).

 

Δειγματοληψία και μετρήσεις πεδίου

Συνεργεία των εργαστηρίων μας με ειδικά αυτοκίνητα, κινητές μονάδες με αυτόνομο εξοπλισμό, πλωτά εργαστήρια (σκάφη επιστημονικών ερευνών) και εκπαιδευμένο προσωπικό, έχουν την  δυνατότητα λήψης και παραλαβής των δειγμάτων ή διεξαγωγής δοκιμών και μετρήσεων στο πεδίο, σε ολόκληρη την Ελλάδα.
Διαθέτουμε γραφείο παραλαβής και αποστολής δειγμάτων στη Θεσσαλονίκη και δίκτυο εξουσιοδοτημένων συνεργατών σε διαφορετικά μέρη της Ελλάδος για να εξυπηρετούμε άμεσα, οποιοδήποτε γεωγραφικό διαμέρισμα της Χώρας.

Για πληροφορίες που δεν αναφέρονται την παρούσα στιγμή επικοινωνήστε μαζί μας (Συγκρότημα Αλμυρού, τηλ.
2422024270).

 
Διαπίστευση

Το Εργαστήριο εφαρμόζει το σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO/IEC 17025 και είναι Διαπιστευμένο από τον επίσημο Εθνικό φορέα (ΕΣΥΔ) στις Χημικές - μικροβιολογικές αναλύσεις νερών - αποβλήτων και τη δειγματοληψία.

(αριθ. Πιστοπ.154)