Αρχική : Εκδηλώσεις - Ημερίδες : Ημερίδα για τα αίτια θανάτου ψαριών στο Μαλιακό κόλπο.

Ημερίδα για τα αίτια θανάτου ψαριών στο Μαλιακό κόλπο.

Η ημερίδα διοργανώθηκε την 27 Απριλίου 2009 στη Λαμία με πρωτοβουλία της Νομαρχίας Φθιώτιδας, όπου διερευνήθηκαν και συζητήθηκαν τα αίτια που οδήγησαν στο θάνατο χιλιάδες ψάρια τον Μάρτιο του 2009. Στην ημερίδα παρευρέθηκαν ο τέως Υφυπουργός Υγείας κος Γιαννόπουλος, Βουλευτές του Νομού, ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Παντελής Σκλιάς κ.α.
Μεταξύ των εισηγητών, ήταν και ο Διευθυντής των εργαστηρίων μας κ. Α. Γούναρης, ο οποίος παρουσίασε τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων που διενεργήθηκαν στα δείγματα απο τη θαλάσσια περιοχή του Μαλιακού Κόλπου και των απορροών που πέφτουν σ'αυτόν, τα οποία προσκόμησε στα Εργαστήριά μας η Νομαρχία Φθιώτιδας, τον Μάρτιο του 2009.

Απο τα εργαστηριακά αποτελέσματα, όπως επεσήμανε ο κ. Γούναρης, δεν προέκυψαν ενδείξεις τοξικότητας των νερών απο ανθρωπογενείς παράγοντες και εξ αρχής αποκελίστηκε περιστατικό ρύπανσης απο χερσαίες σημειακές εστίες.
Αντίθετα, οι εξαιρετικές χαμηλές τιμές αλατότητας των νερών που μετρήθηκαν, σε συνδυασμό με τις αυξημένες συγκεντρώσεις θρεπτικών, ειδικά στα δείγματα που προέρχονταν απο τα σημεία εκβολής του Σπερχειού, παρέχουν σοβαρές ενδείξεις οτι η ισορροπία του Κόλπου, κάποια δεδομένη στιγμή, είχε διαταραχτεί απο εισροή μεγάλων ποσοτήτων γλυκού νερού (πλημμυρικές απορροές Σπερχειού), με αποτέλεσμα την μεταβολή τόσο των θερμοαλατικών χαρακτηριστικών του, όσο και της συγκέντρωσης των θρεπτικών αλάτων , καταστάσεις οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν είτε άμεσα σε φαινόμενα θανάτωσης ψαριών εξ αιτίας ανεπάρκειας οξυγόνου, είτε έμμεσα, λόγω ευνοικής ανάπτυξης ορισμένων τοξικών φυτοπλαγκτονικών ειδών.
Αναλυτικότερα, από το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, το φαινόμενο αποδόθηκε στο τοξικό μικροφύκος chattonella, το οποίο πάντα υπήρχε στα ιζήματα του Κόλπου, και επικράτησε στο θαλάσσιο οικοσύστημα του Μαλιακού, μετά απο ευνοικούς γι'αυτό περιβαλλοντικούς παράγοντες (αύξηση θρεπτικών κάτω απο κατάλληλες θερμοαλατικές συνθήκες του νερού).
 
Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, δεσμεύτηκε μεταξύ άλλων, να δρομολογήσει άμεσα ένα πρόγραμμα καταγραφής όλων των πηγών επιβάρυνσης και ρύπανσης της περιοχής του Μαλιακού κόλπου και της κοιλάδας του Σπερχειού με τελικό σκοπό τη μείωση των ανθρωπογενών επιδράσεων στο θαλάσσιο οικοσύστημα της περιοχής. Με τη συνεργασία υπηρεσιών που διαθέτουν το κατάλληλο προσωπικό η εξωτερικούς συνεργάτες, μπορεί να δημιουργηθεί στην αρχή ένα αρχείο (π.χ. ηλεκτρονικό) με καταγεγραμμένα τα χαρακτηριστικά των πηγών επιβάρυνσης (δυναμικότητα, τοπογραφία, χρόνος λειτουργίας, κ.α.) και στη συνέχεια να παρακολουθούνται συνεχώς όλες οι μεταβολές τους. Όσες από τις δραστηριότητες λειτουργούν παράνομα και ρυπαίνουν άμεσα θα υφίστανται τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία κυρώσεις.

 
Διαπίστευση

Το Εργαστήριο εφαρμόζει το σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO/IEC 17025 και είναι Διαπιστευμένο από τον επίσημο Εθνικό φορέα (ΕΣΥΔ) στις Χημικές - μικροβιολογικές αναλύσεις νερών - αποβλήτων και τη δειγματοληψία.

(αριθ. Πιστοπ.154)