Αρχική : Φωτογραφίες Παραρτήματος Βόλου

Φωτογραφίες Συγκροτήματος Βόλου

1ος Οροφος : Γραφεία - Εργαστήρια2ος Οροφος : Εργαστήρια 
Διαπίστευση

Το Εργαστήριο εφαρμόζει το σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO/IEC 17025 και είναι Διαπιστευμένο από τον επίσημο Εθνικό φορέα (ΕΣΥΔ) στις Χημικές - μικροβιολογικές αναλύσεις νερών - αποβλήτων και τη δειγματοληψία.

(αριθ. Πιστοπ.154)