Αρχική : Ποιά αποτελέσματα ελέγχων εμπιστεύεστε περισσότερο;

Ποιά αποτελέσματα ελέγχων εμπιστεύεστε περισσότερο;


Ποιά αποτελέσματα ελέγχων εμπιστεύεστε περισσότερο;
Απο Διαπιστευμένα Εργαστήρια
226  83.4%
Απο Ιδιωτικά εργαστήρια (γενικά)
23  8.5%
Απο Κρατικά Εργαστήρια (γενικά)
14  5.2%
Απο κανένα
8  3%

Αριθμός Ψήφων  :  271
Πρώτη ψήφος  : 
Τελευταία Ψήφος  : 
Διαπίστευση

Το Εργαστήριο εφαρμόζει το σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO/IEC 17025 και είναι Διαπιστευμένο από τον επίσημο Εθνικό φορέα (ΕΣΥΔ) στις Χημικές - μικροβιολογικές αναλύσεις νερών - αποβλήτων και τη δειγματοληψία.

(αριθ. Πιστοπ.154)