Αρχική : Ειδικά Προγράμματα

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Υπηρεσίες - Ειδικά Προγράμματα

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΝΕΡΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  (ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ, ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΜΕ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ, ΧΗΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ, ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ)
 • ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΝΕΡΩΝ
 • ΠΛΗΡΕΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ
 • ΕΛΕΓΧΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ – ΝΕΡΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
 • ΕΛΕΓΧΟΙ ΝΕΡΩΝ ΙΧΘΥΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Μ.Π.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ
 • ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΝΕΡΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
 • ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΙΣΟΔΟ, ΕΞΟΔΟ, ΛΑΣΠΗ κλπ)
 • ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΚΠΛΥΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΛΑΣΠΕΣ
 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗ
 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΚΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

 

 
Διαπίστευση

Το Εργαστήριο εφαρμόζει το σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO/IEC 17025 και είναι Διαπιστευμένο από τον επίσημο Εθνικό φορέα (ΕΣΥΔ) στις Χημικές - μικροβιολογικές αναλύσεις νερών - αποβλήτων και τη δειγματοληψία.

(αριθ. Πιστοπ.154)