Αρχική : Δειγματολειψία και Εργασίες Πεδίου

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΔΙΟΥ

Υπηρεσίες - Δειγματολειψία

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΔΙΟΥ

 • ΛΗΨΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΑΠΟ ΚΡΟΥΝΟΥΣ, ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΦΡΕΑΤΙΑ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ)
 • ΛΗΨΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΠΟ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ
 • ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
 • ΛΗΨΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΝΕΡΟΥ (ΑΠΟ ΠΟΤΑΜΙΑ, ΛΙΜΝΕΣ κλπ)
 • ΛΗΨΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ (ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΒΑΘΗ)
 • ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΙΖΗΜΑΤΩΝ (ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ)
 • ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΔΙΑΤΑΡΑΚΤΟΥ ΙΖΗΜΑΤΟΣ (ΜΕ ΚΑΡΟΤΟ)
 • ΛΗΨΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ
 • ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΔΙΟΥ (ΜΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ – ΕΓΑΣΤΗΡΙΑ, ΣΚΑΦΗ , ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ κλπ)
 • ΘΑΛΑΣΣΙΟΙ ΠΛΟΕΣ
 • ΠΛΟΕΣ ΣΕ ΠΟΤΑΜΙΑ, ΛΙΜΝΕΣ κλπ ΜΕ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΙΔΙΚΑ ΣΚΑΦΗ
 • ΑΥΤΟΨΙΕΣ ΠΕΔΙΟΥ
 • ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
 • ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΤΙΩΝ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

 

 
Διαπίστευση

Το Εργαστήριο εφαρμόζει το σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO/IEC 17025 και είναι Διαπιστευμένο από τον επίσημο Εθνικό φορέα (ΕΣΥΔ) στις Χημικές - μικροβιολογικές αναλύσεις νερών - αποβλήτων και τη δειγματοληψία.

(αριθ. Πιστοπ.154)