Αρχική : Μικροβιολογικές Αναλύσεις

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Υπηρεσίες - Μικροβιολογικές Αναλύσεις

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

  • ΟΛΙΚΑ ΚΟΙΝΑ ΑΕΡΟΒΙΑ ΣΤΟΥΣ 22° ΚΑΙ 36°C
  • ΟΛΙΚΑ ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙΟΕΙΔΗ
  • ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ
  • E. Coli
  • ΕΝΤΕΡΟΚΟΚΚΟΙ
  • ΨΕΥΔΟΜΟΝΑΔΕΣ
  • ΚΛΩΣΤΡΙΔΙΑ ΑΝΑΓΩΓΙΚΑ
  • ΣΑΛΜΟΝΕΛΑ

 

 
Διαπίστευση

Το Εργαστήριο εφαρμόζει το σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO/IEC 17025 και είναι Διαπιστευμένο από τον επίσημο Εθνικό φορέα (ΕΣΥΔ) στις Χημικές - μικροβιολογικές αναλύσεις νερών - αποβλήτων και τη δειγματοληψία.

(αριθ. Πιστοπ.154)