Αρχική : Η Εταιρεία

Εταιρικό Προφίλ & Ιστορικό

How is how A. Γούναρη


Τα ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΟΥΝΑΡΗ, ιδρύθηκαν το 1989 από τον Χημικό Μηχανικό κ. Αλέξανδρο Γούναρη, με αντικείμενο εργασιών τις μη κλινικές φυσικοχημικές και μικροβιολογικές δοκιμές στα τρόφιμα, ποτά, νερά, απόβλητα, βιομηχανικές πρώτες ύλες, εδάφη, φυτικούς ιστούς και συναφείς χημικοτεχνικές δραστηριότητες. Το 1998 έγινε τροποποίηση στο αντικείμενο εργασιών του εργαστηρίου και προστέθηκε η Ωκεανογραφική έρευνα και οι δειγματοληψίες θαλασσινών, υπόγειων και επιφανειακών νερών.

Tον Οκτώβριο του 1995, το εργαστήριο, μετά από αξιολόγησή του, ήταν το πρώτο εργαστήριο στον Ελληνικό χώρο που αναγνωρίστηκε με την υπ’ αριθ. 391470/95 απόφαση, σαν επίσημο εργαστήριο ελέγχου ποιότητας γάλακτος και γαλακτοκομικών προιόντων, από το Υπουργείο Γεωργίας.

Το 2000, τα εργαστήρια Γούναρη στον Αλμυρό, άρχισαν τις διαδικασίες επέκτασης και εκσυγχρονισμού τους, και το Μάιο του 2001 εγκαινίασαν τις νέες εκσυγχρονισμένες εγκαταστάσεις 250 τ.μ. στον Αλμυρό Μαγνησίας, με ένα υπερσύγχρονο επιστημονικό εξοπλισμό της τάξεως των 2 εκατομμυρίων € , προχωρώντας στην διαδικασία διαπίστευσής τους στον τομέα των εργαστηριακών δοκιμών στα νερά.

Τον Νοέμβριο του 2003 τα Εργαστήρια ολοκλήρωσαν τις διαδικασίες αξιολόγησης και διαπιστεύτηκαν από την αρμόδια , σύμφωνα με το νόμο 3066/02, Εθνική Αρχή, το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης ΑΕ (ΕΣΥΔ), στο σύστημα ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/ΙΕC 17025 ( το οποίο έχει αντικαταστήσει το πρότυπο ΕΝ 45001 και τον οδηγό ISO/IEC 25).
Το αρχικό πεδίο διαπίστευσης αφορούσε τον χημικό και μικροβιολογικό έλεγχο των πόσιμων, επιφανειακών, υπόγειων και θαλασσινών νερών και αποβλήτων σε 30 και πλέον συνολικά παραμέτρους ποιότητας .

Τα Εργαστήριά μας, πέραν των δοκιμών που διενεργούν στις σταθερές εγκαταστάσεις τους, είναι από τα ελάχιστα στον Ελλαδικό χώρο, που ασχολήθηκαν συστηματικά με την έρευνα πεδίου και την δειγματοληψία επιφανειακών, υπόγειων και θαλασσινών νερών, την εφαρμοσμένη ωκεανογραφική έρευνα, τον έλεγχο της οικολογικής κατάστασης των οικοσυστημάτων και τον εντοπισμό των σημειακών εστιών ρύπανσης.
Για το σκοπό αυτό προμηθεύτηκαν πλήρη εξοπλισμό έρευνας πεδίου, ειδικά εκτός δρόμου αυτοκίνητα, κινητές μονάδες, σκάφη κλπ

Το 2004 απέκτησαν σύγχρονο 12-μετρο ερευνητικό σκάφος ειδικών επιστημονικών Εφαρμογών το «ΑΚΤΑΙΟΝ», το οποίο ναυπηγήθηκε στην Ισπανία και εξοπλίστηκε κατάλληλα για ωκεανογραφική έρευνα, κόστους πλέον των 400.000 €.

Τον Δεκέμβριο του 2006, τα εργαστήρια Γούναρη, επέκτειναν το πεδίο διαπίστευσής τους στα απόβλητα, σε επιπλέον εργαστηριακές δοκιμές (όπως αναλύσεις βαρέων μετάλλων με ατομική απορρόφηση)  και στον τομέα της δειγματοληψίας.

Σήμερα, από όλα τα δημόσια ή ιδιωτικά εργαστήρια στην Ελλάδα, τα εργαστήρια Γούναρη είναι τα ελάχιστα που ειναι διαπιστευμένα στη δειγματοληψία σε όλους τους τομείς των πόσιμων, των υπόγειων, των επιφανειακών (θάλασσα, λίμνες, ποτάμια) νερών και των αποβλήτων.

Τα εργαστήρια Γούναρη, άνοιξαν μια νέα σελίδα στην έρευνα, την ανάπτυξη την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος με την εγκαινίαση του δευτέρου εργαστηρίου 200 τ.μ. στο Βόλο τον Μάιο του 2007. Το εργαστήριο αυτό διαθέτει καινούργιο αναλυτικό εξοπλισμό και σύγχρονες εγκαταστάσεις ύψους επένδυσης πλέον του 1 εκ. €
Το νέο εργαστήριο στο Βόλο, διαπιστεύθηκε και αυτό από το ΕΣΥΔ σε μια νέα σειρά δοκιμών (π.χ. ολικό και εξασθενές χρώμιο σε νερά και απόβλητα) σε νερά και απόβλητα, μετά την διαδικασία επαναξιολόγησης – επέκτασης του πεδίου διαπίστευσης που έγινε τον Ιανουάριο του 2008.

Το εργαστήριο του Βόλου, τον Ιανουάριο του 2009, επεκτάθηκε κατά 160 τ.μ., σε δεύτερο όροφο, που στεγάζει τα νέα εργαστήρια Ωκεανογραφίας και οικοτοξικών μελετών, γραφεία, αίθουσες συσκέψεων, συναντήσεων, αποθήκες και ειδικά τμήματα συντήρησης – βαθμονόμησης εξοπλισμού, συνολικής επένδυσης 400,000 €.

Μέσα στον τελευταίο χρόνο, τα εργαστήρια ανανέωσαν τα χερσαία και θαλάσσια μέσα έρευνας, μεταφοράς δειγμάτων και προσωπικού , με την αγορά τεσσάρων νέων αυτοκινήτων (μεταξύ των οποίων δύο εκτός δρόμου - 4Χ4 ) , μιας νέας μονάδας δειγματοληψίας και ενός νέου ταχύπλοου πολυεστερικού σκάφους, ύψους επένδυσης 250.000 €.

Τα Εργαστήρια, χρησιμοποιούνται από τον Δημόσιο Τομέα (Δήμοι και Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, Κεντρική Διοίκηση) , από Φορείς και από Επώνυμες βιομηχανίες και Ομίλους Επιχειρήσεων για την εκτέλεση κοινών ή εξειδικευμένων αναλύσεων και ερευνών. Συμμετέχουν σε πρωτοποριακά προγράμματα Περιφερειακής, Εθνικής ακόμα και Ευρωπαικής εμβέλειας, ενώ πάντα δείχνουν την κοινωνική τους ευαισθησία λειτουργώντας ανιδιοτελώς ή αναλαμβάνοντας ακόμη και ολόκληρο το κόστος των υπηρεσιών που καλούνται να προσφέρουν για το περιβάλλον και τη Δημόσια Υγεία.

Τα εργαστήριά μας, συνεχίζουν, την αναπτυξιακή πορεία τους, ακόμα και μέσα σε δύσκολες Διεθνείς οικονομικές συγκυρίες, αυξάνοντας τις θέσεις εργασίας και τον κύκλο εργασιών τους, και να είναι κοντά στον πολίτη με γνώμονα πάντα την κοινωνική προσφορά και την προστασία της δημόσιας υγείας.

 
Διαπίστευση

Το Εργαστήριο εφαρμόζει το σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO/IEC 17025 και είναι Διαπιστευμένο από τον επίσημο Εθνικό φορέα (ΕΣΥΔ) στις Χημικές - μικροβιολογικές αναλύσεις νερών - αποβλήτων και τη δειγματοληψία.

(αριθ. Πιστοπ.154)